O nás

Iba 1 z 1000 sa dožije dospelosti. Morské korytnačky sa dožívajú dospelosti zhruba vo veku 25 rokov. Od vyliahnutia musia prekonať náročnú cestu z pláže do oceána, kde ich ohrozuje nielen množstvo predátorov, ale aj mestský svetelný smog, ktorý ich mätie v orientácii. To, že sa dospelosti dožíva len kriticky málo jedincov, nie je spôsobené iba počtom prirodzených predátorov, ale do veľkej miery aj vďaka nám ľuďom. Nielenže vytláčame korytnačky z ich prirodzeného prostredia, ale najmä zaplavujeme oceány plastovým odpadom, ktorý si často mýlia s potravou, čo je častým dôvodom ich úhynu.

My v BISSARI im chceme pomôcť a preto sa zameriavame na zníženie tvorby škodlivého plastového odpadu, ktorý končí v moriach a oceánoch, hlavne používaním udržateľných a recyklovaných materiálov v našich výrobkoch. Zároveň zakúpením každého produktu finančne prispejete neziskovej organizácii PROJECT BIODIVERSITY, ktorá sa zaoberá ochranou morských korytnačiek na Kapverdských ostrovoch, ktoré sú druhou najväčšou liahňou morských korytnačiek na svete.

Project Biodiversity (Projeto Biodiversidade) je kapverdská nezisková organizácia, ktorá sa zaviazala k ochrane prírody prostredníctvom environmentálnych iniciatív zameraných na komunitu na kapverdskom ostrove Sal. Od svojho založenia v roku 2015 vyvinul Project Biodiversity obrovské úsilie v oblasti ochrany korytnačiek, prírody a ekosystému na ostrove. Ich kombinovaný prístup sa sústreďuje na tri hlavné ciele: ochrana divokej prírody na ostrovoch, zvyšovanie environmentálneho povedomia a podpora zelenšej a udržateľnejšej miestnej ekonomiky. Definovaný týmito vzájomne prepojenými piliermi, ich prístup spája miestne úsilie v oblasti ochrany s dlhodobým budovaním kapacít vytváraním programov v prospech jedinečných ekosystémov ostrova Sal a jeho obyvateľov.

Pomôcť môže každý, či už kúpou našich ekologických produktov Bissari alebo priamym príspevkom organizácii.